Imate li pitanja?

Pratite nas na Facebooku

Upisi i dokumentacija

UPISI
Obavijest o upisu u programe predškolskog odgoja
i obrazovanja u pedagoškoj godini 2023/2024
Odluka o objavi natječaja o upisima djece rane
i predškolske dobi u Dječji vrtić Čarobna šuma
Upisi u DV ''Čarobna šuma'' traju tijekom cijele pedagoške godine, ukoliko ima slobodnih mjesta
u određenim odgojnim skupinama.
Kako biste upisali Vaše dijete u naš vrtić potrebno je predati ispunjeni
Zahtjev za upis djeteta u dječji vrtić te ostalu potrebnu dokumentaciju.
Zahtjev za upis u vrtić Dokumentacija za upis - ZAGREB Upitnik o razvoju djeteta
POTREBNA DOKUMENTACIJA
1. Preslika domovnice djeteta
2. Preslika izvatka iz matične knjige rođenih za dijete
3. Uvjerenje o prebivalištu za dijete
4. Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja
5. Preslika potvrde s OIB-om za dijete
6. Preslika potvrde s OIB-om za oba roditelja
7. Potvrdu o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta
(NE SMIJE BITI STARIJA OD MJESEC DANA)
8. Preslika knjižice cijepljenja
Za roditelje sa područja grada Zagreba koji predaju zahtjev za PO Buzin uz prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je priložiti i:
1. IP obrazac za prethodnu godinu za oba roditelja (potvrda o iznosu primanja)
2. Zahtjev za sufinanciranjem od strane Grada Zagreba (preuzimate u vrtiću)
3 .Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (preuzimate u vrtiću)
4. Izjava o prihodima zajedničkog kućanstva (preuzimate u vrtiću)
5. Uvjerenje o prebivalištu za ostale članove zajedničkog kućanstva (braća i sestre, bake i djedovi...)
6. Potvrda o iznosu primanja za prethodnu godinu (za ostale članove zajedničkog kućanstva)
Nakon što predate popunjeni i vlastoručno potpisani Zahtjev za upis, kontaktirati će Vas stručni suradnici vrtića sa kojima ćete dogovoriti datum i vrijeme inicijalnog razgovora.

Na inicijalni razgovor potrebno je doći sa djetetom te donijeti popunjeni
Upitnik o razvoju djeteta (dokument u prilogu).

Na razgovoru ćete, osim razmjene informacija vezanih za dosadašnje djetetove navike i potrebe, dogovoriti i prvi dan dolaska djeteta u vrtić te dobiti sve potrebne informacije vezane uz pripremu djeteta za polazak u vrtić.
SLUŽBENA DOKUMENTACIJA
Zagreb - cijena programa Godišnj plan i program Godišnje izvješće Godišnje Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva radnika Pravilnik o zaštiti osobnih podataka Odluka o osobama odgovornim za obradu osobnih podataka Odluka o imenovanju službenika za zađtitu osobnih podataka Odluka o izmjeni i dopuni statuta Pravilinik o kućnom redu Pravilinik o upisu djece Statut
SLOBODNA MJESTA:
Križevci
Zagreb
Sokolovac
Mala Buna
Velika Gorica
RADNO VRIJEME:
Križevci:
pon - pet: 06.00 - 18:00
Zagreb:
pon - pet: 06:30 - 17:00 h
Sokolovac:
pon - pet: 06:00 - 16:30 h
Mala Buna:
pon - pet: 06:30 - 16:30 h
Velika Gorica:
pon - pet: 06:15 - 17:15 h
UPISI I DOKUMENTACIJA:
2017 ©