Imate li pitanja?

Pratite nas na Facebooku

Centralni objekt Križevci

Centralni objekt u Križevcima prvi je objekt koji je otvorio svoja vrata novim korisnicima usluga 6. veljače 2012. godine i započeo rad sa 25 upisane djece i četiri zaposlenika.

Vrtić danas broji preko 77 djece u četiri odgojne skupine- dvije jasličke i dvije vrtićke odgojne skupine. U svakoj odgojnoj skupini s djecom radi 2 odgojitelja. Danas je zaposleno ukupno 16 djelatnika koji svakodnevno brinu da i dalje rastemo sretno i zadovoljno.

Centralni objekt u Križevcima postao je prava dječja kuća puna radosti, mašte, zajedničkog druženja i učenja djece i odraslih. Prostorno-materijalno okuženje predstavlja osnovi preduvjet za poticanje učenja djece rane i predškolske dobi.

Vodeći se suvremenim spoznajama da dijete najbolje uči o svijetu oko sebe kroz direktno istraživanje vlastite okoline, osiguravanjem prvenstveno sigurnog i poticajnog okruženja nudimo djeci mogućnost istraživanja i učenja svim osjetilima.

Bogatstvom i raznovrsnošću ponuđenog materijala za manipulaciju i istraživanje, kod djece potičemo njihovu samostalnost i autonomiju u izboru aktivnosti, a time jačamo i motiviranost djeteta za učenje.

Specifičnost ovog objekta odnosi se na otvorenost prostora i povezanost svih odgojnih skupina što omogućava slobodno kretanje djece različite kronološke dobi prema njihovim aktualnim interesima.

Prostori odgojnih skupina osmišljeni su u interesne centre aktivnosti koji omogućavaju manjem broju djece ulaženje u socijalne interakcije. Druženjem djece različitih kronoloških dobi, ali ujedno i različitih kompetencija, potičemo djecu na usavršavanje različitih vještina, posebice onih socijalnih. Također, mlađa djeca ranije usvajaju određene vještine družeći se s djecom starije dobi.

Osim prostora dnevnih boravaka odgojnih skupina, u objektu se nalazi i sportska dvorana koja je u potpunosti opremljena za tjelesne aktivnosti djece i provođenje kraćeg sportskog programa ''Mala sportska škola'' u suradnji sa Zajednicom sportskih udruga Koprivničko-križevačke županije. U centralnom objektu nalazi se i profesionalna kuhinja u kojoj se svakodnevno pripremaju obroci za djecu prema prehrambenim standardima za planiranje prehrane u dječjem vrtiću.

Kuhinja svim tehnološkim uvjetima udovoljava visokim zahtjevima HACCP sustava.

Objekt u Križevcima iznimno je ponosan na vlastitu ulogu u jačanju širenja mreže sličnih institucija na razini županije koje brinu za kvalitetan odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi.

Redovito ostvarujemo suradnju sa Gradom Križevcima i Turističkom zajednicom grada Križevaca na čije se manifestacije redovito odazivamo, poput Gradskih športskih igara vrtićanaca, Malog Božićnog sajma, Križevačkog fašnika, Malo Veliko Spravišće i slično.

PREHRANA

Više o pravilnoj
prehrani djeteta

GALERIJA

Jer slike govore više
od riječi

NOVOSTI

Saznajte što smo naučili, kako se zabavljamo i družimo

KONTAKT

Kontakt informacije za sva Vaša pitanjaSLOBODNA MJESTA:
Križevci
Zagreb
Sokolovac
Mala Buna
Velika Gorica
RADNO VRIJEME:
Križevci:
pon - pet: 06.00 - 18:00
Zagreb:
pon - pet: 06:30 - 17:00 h
Sokolovac:
pon - pet: 06:00 - 16:30 h
Mala Buna:
pon - pet: 06:30 - 16:30 h
Velika Gorica:
pon - pet: 06:15 - 17:15 h
UPISI I DOKUMENTACIJA:
2017 ©