Imate li pitanja?

Pratite nas na Facebooku

O nama

Privatni dječji vrtić ''Čarobna šuma'' osnovan je 2012. godine, a osnivač je Karmen Pavlic, mag.praesc.educ.
koja je prepoznala potrebu za otvaranjem dječjih vrtića kako bi što veći broj djece imao mogućnost u
ranoj dobi ostvariti svoje pravo na kvalitetan institucionalni odgoj i obrazovanje.
Vrtić djeluje na pet lokacija:
- Centralni objekt Križevci
- Područni objekt Zagreb (Buzin)
- Područni objekt Sokolovac
- Područni objekt Mala Buna
- Područni objekt Goričanka, Velika Gorica
Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi odvija se u skladu sa suvremenim koncepcijama
predškolskog odgoja u svijetu, što znači da rad s djecom provodimo prema humanističko-razvojnoj
koncepciji i Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014).

Dječji vrtić ''Čarobna šuma'' u svom radu njeguje suvremeni pristup odgoju i obrazovanju djece rane
i predškolske dobi koji u središte stavlja dijete, njegove individualne potrebe, aktualne interese i
razvojne mogućnosti.
Također, temelji se na vrijednostima i kompetencijama djece, a ne na sadržajima odgoja i obrazovanja.

Takav pristup omogućuje ostvarivanje autonomije vrtića i pluralizama pedagoških ideja te predstavlja
osnovu za planiranje i organiziranje rada vrtića kako bi što kvalitetnije zadovoljili potrebe djece i
roditelja kao korisnika naših usluga.

Kroz integrirani kurikulum koji provodimo u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu osiguravamo
mogućnost samoiniciranih i samoorganiziranih aktivnosti djece, dok se uloga odgojitelja mijenja
u indirektnu podršku djetetu kroz pravovremene pedagoške intervencije s ciljem usmjeravanja djece
prema novim spoznajama o sebi i svijetu koji ih okružuje.
VRTIĆ VODI:
ravnateljica Ana Cvejetičanin, mag.praesc.educ.
STRUČNI TIM ČINE:
pedagoginja Tena Trgovčević, mag.paed.
zdravstvena voditeljica Mateja Bradić, bacc.med.teh.
SLOBODNA MJESTA:
Križevci
Zagreb
Sokolovac
Mala Buna
Velika Gorica
RADNO VRIJEME:
Križevci:
pon - pet: 06.00 - 18:00
Zagreb:
pon - pet: 06:30 - 17:00 h
Sokolovac:
pon - pet: 06:00 - 16:30 h
Mala Buna:
pon - pet: 06:30 - 16:30 h
Velika Gorica:
pon - pet: 06:15 - 17:15 h
UPISI I DOKUMENTACIJA:
2017 ©