Imate li pitanja?

Pratite nas na Facebooku

Pristup djetetu

U skladu sa suvremenim značajkama odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi,
djecu je potrebno shvaćati i uvažavati kao kompetentne osobe koje svojim djelovanjem aktivno
sudjeluju u izgradnji vlastitog znanja.

Stoga je od izuzetne važnosti staviti naglasak na stvaranje kvalitetnih uvjeta i situacija za učenje
koje će omogućiti uključivanje i sudjelovanje djece ne samo različite dobi,
već i različitih kompetencija.
Razvoj poticajnog okruženja u dječjem vrtiću
Kvalitetno oblikovana situacija učenja omogućuje djetetu više razine autonomije, dok materijali za
učenje moraju biti ponuđeni da ih dijete može samostalno birati i koristiti.

Cjelokupno prostorno i materijalno okruženje potrebno osmisliti i organizirati kako bi se osigurali
svi potrebni uvjeti za razvoj različitih kompetencija djece.
Prostor odgojnih skupina potrebno je strukturirati u više manjih osmišljenih centara kako bi se
zadovoljili različiti interesi djece.

Također, takva organizacija prostora omogućava djeci ulaženje u socijalne interakcije sa manjim
brojem djece te na takav način stječu komunikacijske vještine, ne samo sa djecom
već i odraslim osobama.
Materijali koji su nude djeci moraju biti osmišljeni tako da odgovaraju interesima te individualnim i razvojnim mogućnostima djece tj. da ih mogu koristiti djeca različitih kompetencija.
Kako bi materijalima mogli djeci osigurati otkrivanje i učenje nečeg novog, oni moraju biti dobro promišljeni, ponuđeni na odgovarajućem mjestu i na odgovarajući način kako bi djecu poticali na samostalno korištenje i suradnju s drugom djecom.

Raznovrsnost i mnoštvo materijala omogućuje djeci kombiniranje istih, potiče radoznalost djece te im omogućava razvoj mašte i kreativnosti kroz beskrajno istraživanje i stvaranje novih pretpostavki i ideja.

U našem vrtiću veliku važnost stavljamo na kontinuirano promišljanje primjerenog
odgojno-obrazovnog okruženja u kojem dijete ima priliku ostvarivati raznovrsne interakcije s prostorom, materijalima, drugom djecom i odraslima.

Prostor je potrebno kontinuirano mijenjati prema potrebama i interesima djece, dok materijalima omogućiti istraživanje, provjeravanje, utvrđivanje, ali i stjecanje nekih novih iskustava o
svijetu koji ga okružuje.
SLOBODNA MJESTA:
Križevci
Zagreb
Sokolovac
Mala Buna
Velika Gorica
RADNO VRIJEME:
Križevci:
pon - pet: 06.00 - 18:00
Zagreb:
pon - pet: 06:30 - 17:00 h
Sokolovac:
pon - pet: 06:00 - 16:30 h
Mala Buna:
pon - pet: 06:30 - 16:30 h
Velika Gorica:
pon - pet: 06:15 - 17:15 h
UPISI I DOKUMENTACIJA:
2017 ©