Imate li pitanja?

Pratite nas na Facebooku

Obavijest o upisu djece u dječje vrtiće i program predškole (Mala škola) za pedagošku godinu 2024./2025.

Prijave za upis djece u dječje vrtiće provode se u razdoblju od 9. do 17. svibnja 2024.g. (do 12:00 h) putem aplikacije „e-Upisi“ na poveznici https://e-upisi.hr/
 
Iznimno, prijave za program predškole predaju se prema uputama u točki III. ove Obavijesti.
 
Za elektroničku predaju zahtjeva neophodna je važeća vjerodajnica u sustavu e-Građani sigurnosne razine 2. Dovoljno je da jedan roditelj ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani. U samo iznimnim okolnostima, ukoliko ne raspolažete računalnom opremom potrebnom za upis, možete se obratiti administratoru vrtića u kojem želite ostvariti upis. Za podnošenje zahtjeva uz pomoć administratora na računalnoj opremi u vrtiću obavezno je unaprijed telefonski dogovoriti termin.


I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS
 
Zahtjevi za upis djeteta mogu se podnijeti isključivo elektroničkim putem za Centralni objekt u Križevcima te Područne objekte u Velikoj Gorici i Maloj Buni, dok se zahtjevi za upis djeteta za Područni objekt u Sokolovcu i Područni objekt u Zagrebu podnose pisanim putem, na obrascu „Zahtjev za upis“ koji je dostupan za preuzimanje na web stranicama vrtića. Za informacije o dječjem vrtiću, možete se obratiti dežurnim djelatnicima na broj telefona 048 498 539.


Prilikom odabira vrtića i programa, molimo Vas da obratite pažnju na Plan upisa (u Prilogu ove Obavijesti) koji definira broj slobodnih mjesta u pojedinom programu, a sukladno dobi djeteta.
  


LOKACIJE I KONTAKTI OBJEKATA

CENTRALNI OBJEKT KRIŽEVCI

Trg sv. Florijana 14a, 48260 Križevci

Tel: 048 498 539

PODRUČNI OBJEKT ZAGREB

Buzinski prilaz 33, 10010 Zagreb

Tel: 01 5616 565

PODRUČNI OBJEKT “DJETLIĆ” SOKOLOVAC

Trg dr. Tomislava Bardeka 10 b, Sokolovac

Tel: 048 201 861

PODRUČNI OBJEKT MALA BUNA

Malobunska cesta 2, 10413 Mala Buna

Mob: 095 3785 653

PODRUČNI OBJEKT „GORIČANKA“, VELIKA GORICA

Ulica kneza Ljudevita 45, Velika Gorica

Mob: 099 585 7288

 
Zahtjevi se podnose za ostvarivanje redovitih cjelodnevnih programa za djecu od navršene godine dana do polaska u školu te za ostvarivanje posebnih i alternativnih programa ukoliko ih vrtić provodi.


 
III. PROGRAM PREDŠKOLE
 
PROGRAM PREDŠKOLE organiziran je u Područnom objektu „Djetlić“ u Sokolovcu.
Provodi se od listopada 2024. do svibnja 2025. godine, obvezan je i besplatan za roditelje.
Prijava za upis provodi se za djecu u godini pred polazak u školu.
Program predškole namijenjen je djeci koja ne polaze dječji vrtić.
Natječajnu dokumentaciju za upis u program predškole roditelj/skrbnik šalje putem elektroničke pošte na adresu vrtića [email protected]

Dokumentacija potrebna za upis:

1.Zahtjev za upis

  1. Uvjerenje o prebivalištu za dijete ne starije od 6 mjeseci
  2. Preslika rodnog lista djeteta


 
IV. UPISNA DOKUMENTACIJA I OSTVARIVANJE PREDNOSTI
 
Uz podnošenje Zahtjeva za upis u dječji vrtić potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani ili priložiti traženu dokumentaciju.
 
Prednost pri upisu imaju djeca s prebivalištem/boravištem na području Grada/Općine u koji se upisuju (prebivalište/boravište moraju imati i djeca i roditelji), a djeca s područja drugih gradova/općina upisuju se u dječji vrtić ako ima slobodnih mjesta.
 
Detaljne informacije o prednostima i potrebnoj dokumentaciji dostupne su u Pravilniku o upisu objavljenom na mrežnim stranicama dječjeg vrtića.
 

 
V. OBJAVA REZULTATA
 
Rezultati upisa djece u dječji vrtić objavit će se na mrežnoj stranici vrtića (https://dv-carobnasuma.hr)  7. lipnja 2024.
Roditelj ima pravo podnijeti pisani prigovor na rezultate upisa Upravnom vijeću dječjeg vrtića  u roku od 8 dana od dana objave rezultata upisa.
Djeca upisana slijedom ove obavijesti uključuju se u dječji vrtić početkom pedagoške godine (2. rujna 2024.), a tijekom godine ukoliko se roditelj prijavi i postoji slobodno mjesto.
Stručni tim dječjeg vrtića obavit će inicijalni razgovor s upisanom djecom i roditeljima prije polaska djeteta u vrtić.
 
 
 
PLAN UPISA 2024/25.
BROJ SLOBODNIH MJESTA PREMA LOKACIJAMA I GODINAMA ROĐENJA DJECE
 

LOKACIJAGOD. DJETETABR.SL.MJESTA
Centralni objekt Križevci2022.10
2023.10
Područni objekt V. Gorica2023. 3

 
 
                     Područni objekt M. Buna             2023.                           1

                     Područni objekt Sokolovac         2022.                           6

                                                                                  2023.                          6 

                     Područni objekt Zagreb                2020.                         10

                                                                                   2021.                         13

                                                                                   2022.                         10

                                                                                   2023.                           7
 

 
 
 
 
 
 

SLOBODNA MJESTA:
Križevci
Zagreb
Sokolovac
Mala Buna
Velika Gorica
RADNO VRIJEME:
Križevci:
pon - pet: 06.00 - 18:00
Zagreb:
pon - pet: 06:30 - 17:00 h
Sokolovac:
pon - pet: 06:00 - 16:30 h
Mala Buna:
pon - pet: 06:30 - 16:30 h
Velika Gorica:
pon - pet: 06:15 - 17:15 h
UPISI I DOKUMENTACIJA:
2017 ©