Provedbeni plan – Buzin

Primopredaja djece

Roditelji se dočekuju na ulaznim vrtima. U slučaju da se nalazi više roditelja ispred vrtića roditelji trebaju držati razmak od 2m. Odgajatelj ima rukavice koje prije izlaska dezinficira. Pred djetetom stavlja masku. Dijete prelazi nogama preko dezinfekcijske barijere. Odgajatelj preuzima dijete od roditelja. Roditelj je dužan svako jutro prije dolaska u vrtić izmjeriti temperaturu te prilikom primopredaje reći kolika je temperatura. Temperatura ne smije biti viša od 37,2 . Odgajatelj zapisuje temperaturu u evidencijsku listu. Odgajatelj pomaže djetetu presvući se, odlaže njegove stvari u njegov ormarić zatim ide s njim oprati ruke te ga nakon toga uvodi u skupini. Odgajatelj ponovo dezinficira ruke te ponovo ide preuzeti slijedeće dijete. Nakon što se preuzmu sva djeca odgajatelj baca rukavice.

Prvi dan dolaska roditelji potpisuju izjavu o dovođenju djece u vrtić. Roditelji su dužni dovesti djecu do 9 sati.

Oprema djece

Prvi dan – ponedjeljak kada dijete dođe donosi svoju torbu u kojoj se nalaze stvari za cijeli tjedan. Odgajatelj odlaže torbu u ormarić. Odgajatelj svaki dan u vrećicu odlaže nečistu odjeću te je predaje roditelju kada dođe po dijete.

Prilikom uzimanja stvari iz torbe odgajatelj stavlja rukavice te nakon što uzme stvari te obuće dijete torbu ponovo vraća u ormarić, a nakon toga dezinficira ruka. U petak, prilikom odvođenja djeteta, roditelj donosi i predaje čistu robu za dijete za sljedeći tjedan.

Opis prostornih mogućnosti

U objektu su 2 mješovite skupine. Svaka skupina je u svojoj odvojenoj prostoriji. Svaka prostorija ima svoj posebni sanitarni čvor koji koriste samo djeca iz te skupine.

Organizacija rada ustanove

Objekt radi od 6:00 do 17:30 sati. Odgajatelji rade u smjenama. Prva smjena je od 6 do 12:00. Druga smjena je od 12:00 do 17:30 sati. Nakon radnog vremena odgajatelji dezinficiraju didaktičku opremu i igračke. Također, vodit će se evidencija dolazaka djelatnika u dječji vrtić i nadzorna lista dezinfekcije. Svaka dva sata spremačica obilazi objekt i vrši dezinfekciju prostora. Za vrijeme dezinfekcije, djeca iz odgojnih skupina neće boraviti u prostoru odgojne skupine. Nakon radnog vremena odgojitelji dezinficiraju didaktičku opremu i igračke.

Didaktička oprema i igračke

U planiranju didaktičke opreme dati prednost opremi glatkih i tvrdih površina koje se lako peru deterdžentom i vodom. Zabranjeno je koristiti kinetički pijesak, masu za modeliranje, rasuti materijal (riža, kukuruz i sl). Potrebno je na kraju svakog radnog dana prati igračke deterdžentom i vodom te ih sušiti na suncu, posebice u skupini djece koja su sukladno razvojnoj dobi sklona stavljati predmete u usta.

Dostava i preuzimanje ručka

Servirka ručak dovozi u kolicima za transport i posluživanje hrane te ostavlja ispred ulaza u skupinu. Odgajatelj uvozi kolica u skupinu, stavlja hranu u zdjelice te poslužuje ručak. Djeca prije i poslije ručka peru ruke.

Kontrola temperature

U 10:00 odgajatelj mjeri temperaturu djeci te upisuje u evidencijsku listu za mjerenje temperature. Ukoliko je temperatura veća od 37,2 odgajatelj obavještava roditelja, a roditelj je dužan doći u što kraćem roku po dijete.

Boravak na otvorenom

Boravak na otvorneom se organizira u skupinama. Svaka skupina koristi svoj dio igrališta. Odgajatelj s djecom vani provodi mirne aktivnosti. Svaka skupina u svom unutarnjem prostoru ima i vanjsku terasu koju koristi u toku dana.

Dokument pogledajte / preuzmite ovdje

Škola klizanja

U prosincu, djeca područnog objekta Buzin, pohađala su Školu klizanja na klizalištu Supernova. Uz kvalificirane trenere kineziologe, djeca su unaprijedila vještine na ledu, klizanje unaprijed i unatrag, kočenje, skretanje. Uz učenje i stjecanje novih vještina, djeca su se družila i zabavljala.

Primarne i sekundarne boje

Aktivnost prepoznavanja i imenovanja različitih boja djeca su nadogradila aktivnošću “miješanja” boja kako bi pomoću primarnih dobila sekundarne, a pomoću sekundarnih tercijarne boje. Za svaku aktivnost kao i za njezine moguće nadogradnje uvelike može poslužiti kvalitetno pripremljen materijalni kontekst. Primjerice, ovdje plastificirana folija u boji aplicirana na osvijetljenom stolu omogućuje fino pretapanje i presliku boja te uvid u “nove” boje.”

Pismo i brojevi

Period ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prvi je doticaj djece sa pismom i brojevima. Stoga nam je bitno da se aktivnosti stjecanja pred čitalačkih i čitalačkih vještina te aktivnosti upoznavanja pojma količine i općih matematičnih operacija odvijaju na djetetu prihvatljiv način, u skladu s njegovim interesom. Na fotografijama se nalaze neke od aktivnosti kojima interes za slova nastojimo poticati, razvijati i podržavati u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu s djecom.