Škola klizanja

U prosincu, djeca područnog objekta Buzin, pohađala su Školu klizanja na klizalištu Supernova. Uz kvalificirane trenere kineziologe, djeca su unaprijedila vještine na ledu, klizanje unaprijed i unatrag, kočenje, skretanje. Uz učenje i stjecanje novih vještina, djeca su se družila i zabavljala.

Primarne i sekundarne boje

Aktivnost prepoznavanja i imenovanja različitih boja djeca su nadogradila aktivnošću “miješanja” boja kako bi pomoću primarnih dobila sekundarne, a pomoću sekundarnih tercijarne boje. Za svaku aktivnost kao i za njezine moguće nadogradnje uvelike može poslužiti kvalitetno pripremljen materijalni kontekst. Primjerice, ovdje plastificirana folija u boji aplicirana na osvijetljenom stolu omogućuje fino pretapanje i presliku boja te uvid u “nove” boje.”

Pismo i brojevi

Period ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prvi je doticaj djece sa pismom i brojevima. Stoga nam je bitno da se aktivnosti stjecanja pred čitalačkih i čitalačkih vještina te aktivnosti upoznavanja pojma količine i općih matematičnih operacija odvijaju na djetetu prihvatljiv način, u skladu s njegovim interesom. Na fotografijama se nalaze neke od aktivnosti kojima interes za slova nastojimo poticati, razvijati i podržavati u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu s djecom.