Oslikavanje pisanica

23.ožujka 2016.god. održana je uskrsna radionica djece i roditelja. Uz puno zabave i kreativnog rada, djeca su raznim likovnim tehnikama zajedno sa svojim mama i tatama ukrašavala jaja napravljena od stiropora. Zahvaljujemo se roditeljima koji su se odazvali maloj kreativnoj radionici. Također bismo se željeli zahvaliti DND Općine Rakovica na donaciji materijala za radionicu.

Primarne i sekundarne boje

Aktivnost prepoznavanja i imenovanja različitih boja djeca su nadogradila aktivnošću “miješanja” boja kako bi pomoću primarnih dobila sekundarne, a pomoću sekundarnih tercijarne boje. Za svaku aktivnost kao i za njezine moguće nadogradnje uvelike može poslužiti kvalitetno pripremljen materijalni kontekst. Primjerice, ovdje plastificirana folija u boji aplicirana na osvijetljenom stolu omogućuje fino pretapanje i presliku boja te uvid u “nove” boje.”