Savjeti za roditelje – Vezano uz rad vrtića i škola od 25.05.2020.

S obzirom na trenutno povoljnu epidemiološku situaciju sva djeca se mogu vratiti u vrtiće i škole (1.-4. razred OŠ). To se odnosi i na djecu s teškoćama i djecu sa zdravstvenim smetnjama koja bi dolazila u vrtić i školu da nema epidemije.

Pojedine kronične bolesti (respiratorne, kardiovaskularne, dijabetes, maligne bolesti, imunodeficijencije, djeca s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) mogu predstavljati povećani rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19 ako se dijete zarazi nakon bliskog kontakta sa zaraženom osobom.

Međutim, ako svi roditelji dosljedno svako jutro djeci izmjere tjelesnu temperaturu te ih ne dovode u vrtić ili školu kada imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome, izgubili su osjet mirisa ili okusa ili imaju druge znakove zarazne bolesti, smanjit će se rizik zaraze ostale djece u vrtiću i školi te će on biti jednak riziku kod ostalih svakodnevnih aktivnosti s obzirom na popuštanje mjera i posljedično učestalije kontakte među ljudima.

Preporuka je da svaki dan prije odlaska u ustanovu roditelj u djetetovu bilježnicu upiše vrijednost izmjerene temperature kod djeteta. Bilježnicu dijete donosi sa sobom u ustanovu a odgajatelj/nastavnik svakodnevno provjerava.

Svaki roditelj dodatno može pridonijeti sigurnosti svog djeteta, svoje obitelji i druge djece ako (koliko to okolnosti dozvoljavaju) održava fizičku distancu i provodi pojačanu higijenu u kućanstvu. Učenik u školu može ići sam, organiziranim prijevozom ili kako roditelj odluči.

Kod djece predškolske dobi i učenika koje roditelji žele dovoditi i odvoditi iz škole, molimo roditelje da uzmu u obzir sljedeće:

• osoba koja dovodi dijete u ustanovu treba izbjegavati ulazak u ustanovu te koliko je moguće držati razmak od drugih osoba,

• u pratnji jednog djeteta ne smije biti više od jedne odrasle osobe,

• kada je moguće, pokušajte organizirati da u pratnji djeteta uvijek bude ista osoba ili se
izmjenjuju dvije odrasle osobe,

• kada je moguće, u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba koja živi u istom kućanstvu

Predlažemo pročitati Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf

Provedbeni plan CO Križevci

Primopredaja djeca

Roditelji se dočekuju na ulaznim vratima. U slučaju da se nalazi više roditelja ispred vrtića, dužni su držati razmak od 2m. Odgajatelj/zdravstvena voditeljica ima rukavice koje prije izlaska dezinficira. Pred djetetom stavlja masku. Dijete prelazi nogama preko dezinfekcijske barijere. Odgajatelj/zdravstvena voditeljica preuzima dijete od roditelja. Roditelj je dužan svako jutro prije dolaska u vrtić izmjeriti tjelesnu temperaturu te prilikom primopredaje reći koliko je izmjereno. Tjelesna temperatura ne smije biti veća od 37,2 . Odgajatelj/zdravstvena voditeljica zapisuje temperaturu u evidencijsku listu. Odgajatelj / zdravstvena voditeljica pomaže djetetu presvući se, odlaže njegove stvari u njegov ormarić zatim ide s njim oprati ruke te ga nakon toga uvodi u skupini. Odgajatelj/zdravstvena voditeljica ponovo dezinficira ruke te ide preuzeti slijedeće dijete. Nakon što se preuzmu sva djeca, odgajatelj/zdravstvena voditeljica baca rukavice.

Prvi dan dolaska roditelji potpisuju izjavu o dovođenju djece u vrtić. Roditelji su dužni dovesti djecu do 9 sati.

Oprema djece

Prvi dan – ponedjeljak kada dijete dođe donosi svoju torbu u kojoj se nalaze stvari za čitav tjedan. Odgajatelj/zdravstvena voditeljica odlaže torbu u ormarić. Odgajatelj/zdravstvena voditeljica svaki dan u vrećicu odlažu nečistu odjeću te je predaju roditelju kada dođe po dijete. Prilikom uzimanja stvari iz torbe, odgajatelj/zdravstvena voditeljica stavlja rukavice te nakon što uzme stvari te obuće dijete, torbu ponovo vraća u ormarić, a nakon toga dezinficira ruke. U petak roditelj kad dolazi po dijete donosi čistu robu.

Opis prostornih mogućnosti

U objektu su 4 skupne. Skupine su mješovite. Svaka skupina je u svojoj odvojenoj prostoriji. Svaka prostorija ima svoj posebni sanitarni čvor koji koriste samo djeca iz te skupine.

Organizacija rada ustanove

Objekt radi od 06:00 do 18:00. Odgajatelji rade u smjenama. Prva smjena je od 06:00 do 12:00 . Druga smjena je od 12:00 do 18:00. Također, vodit će se evidencija dolazaka djelatnika u dječji vrtić, nadzorna lista dezinfekcije i evidencija izmjerene tjelesne temperature za svako dijete. Svaka dva sata spremačica obilazi objekt i vrši dezinfekciju prostora. Za vrijeme dezinfekcije djeca iz odgojih skupina neće boraviti u prostru odgojne skupine. Nakon radnog vremena odgajatelji dezinficiraju didaktičku opremu i igračke.

Didaktička oprema i igračke

U planiranju didaktičke opreme dati prednost opremi glatkih i tvrdih površina koje se lako peru deterdžentom i vodom. Zabranjeno je koristiti kinetički pijesak, masu za modeliranje, rasuti materijal (riža, kukuruz i sl). Potrebno je na kraju svakog radnog dana prati igračke deterdžentom i vodom, te ih sušiti na suncu, posebice u skupini djece koja su sukladno razvojnoj dobi sklona stavljati predmete u usta.

Dostava i preuzimanje ručka

Servirka ručak dovozi u kolicima za transport i posluživanje hrane te ostavlja ispred ulaza u skupinu. Odgajatelj uvozi kolica u skupinu, stavlja hranu u zdjelice te poslužuje ručak. Nakon

ručka, odgajatelj prljavo posuđe vraća na kolica za transport i ostavlja ispred ulaza u skupinu. Djeca prije i poslije ručka peru ruke.

Kontrola temperature

U 10:00 sati odgajatelj mjeri temperaturu djeci te upisuje u evidencijsku listu za mjerenje temperature. Ukoliko je temperatura veća od 37,2, dijete će biti smješteno u sobi za izolaciju do dolaska roditelja. Roditelj je dužan doći u najkraćem mogućem vremenu.

Boravak na otvorenom

Boravak na otvorenom se organizira u skupinama. Odgajatelj s djecom vani provodi mirne aktivnosti. Svaka skupina u svom unutarnjem prostoru ima i vanjsku terasu koju koristi u toku dana.

Dokument pogledajte / preuzmite ovdje

Provedbeni plan – Buzin

Primopredaja djece

Roditelji se dočekuju na ulaznim vrtima. U slučaju da se nalazi više roditelja ispred vrtića roditelji trebaju držati razmak od 2m. Odgajatelj ima rukavice koje prije izlaska dezinficira. Pred djetetom stavlja masku. Dijete prelazi nogama preko dezinfekcijske barijere. Odgajatelj preuzima dijete od roditelja. Roditelj je dužan svako jutro prije dolaska u vrtić izmjeriti temperaturu te prilikom primopredaje reći kolika je temperatura. Temperatura ne smije biti viša od 37,2 . Odgajatelj zapisuje temperaturu u evidencijsku listu. Odgajatelj pomaže djetetu presvući se, odlaže njegove stvari u njegov ormarić zatim ide s njim oprati ruke te ga nakon toga uvodi u skupini. Odgajatelj ponovo dezinficira ruke te ponovo ide preuzeti slijedeće dijete. Nakon što se preuzmu sva djeca odgajatelj baca rukavice.

Prvi dan dolaska roditelji potpisuju izjavu o dovođenju djece u vrtić. Roditelji su dužni dovesti djecu do 9 sati.

Oprema djece

Prvi dan – ponedjeljak kada dijete dođe donosi svoju torbu u kojoj se nalaze stvari za cijeli tjedan. Odgajatelj odlaže torbu u ormarić. Odgajatelj svaki dan u vrećicu odlaže nečistu odjeću te je predaje roditelju kada dođe po dijete.

Prilikom uzimanja stvari iz torbe odgajatelj stavlja rukavice te nakon što uzme stvari te obuće dijete torbu ponovo vraća u ormarić, a nakon toga dezinficira ruka. U petak, prilikom odvođenja djeteta, roditelj donosi i predaje čistu robu za dijete za sljedeći tjedan.

Opis prostornih mogućnosti

U objektu su 2 mješovite skupine. Svaka skupina je u svojoj odvojenoj prostoriji. Svaka prostorija ima svoj posebni sanitarni čvor koji koriste samo djeca iz te skupine.

Organizacija rada ustanove

Objekt radi od 6:00 do 17:30 sati. Odgajatelji rade u smjenama. Prva smjena je od 6 do 12:00. Druga smjena je od 12:00 do 17:30 sati. Nakon radnog vremena odgajatelji dezinficiraju didaktičku opremu i igračke. Također, vodit će se evidencija dolazaka djelatnika u dječji vrtić i nadzorna lista dezinfekcije. Svaka dva sata spremačica obilazi objekt i vrši dezinfekciju prostora. Za vrijeme dezinfekcije, djeca iz odgojnih skupina neće boraviti u prostoru odgojne skupine. Nakon radnog vremena odgojitelji dezinficiraju didaktičku opremu i igračke.

Didaktička oprema i igračke

U planiranju didaktičke opreme dati prednost opremi glatkih i tvrdih površina koje se lako peru deterdžentom i vodom. Zabranjeno je koristiti kinetički pijesak, masu za modeliranje, rasuti materijal (riža, kukuruz i sl). Potrebno je na kraju svakog radnog dana prati igračke deterdžentom i vodom te ih sušiti na suncu, posebice u skupini djece koja su sukladno razvojnoj dobi sklona stavljati predmete u usta.

Dostava i preuzimanje ručka

Servirka ručak dovozi u kolicima za transport i posluživanje hrane te ostavlja ispred ulaza u skupinu. Odgajatelj uvozi kolica u skupinu, stavlja hranu u zdjelice te poslužuje ručak. Djeca prije i poslije ručka peru ruke.

Kontrola temperature

U 10:00 odgajatelj mjeri temperaturu djeci te upisuje u evidencijsku listu za mjerenje temperature. Ukoliko je temperatura veća od 37,2 odgajatelj obavještava roditelja, a roditelj je dužan doći u što kraćem roku po dijete.

Boravak na otvorenom

Boravak na otvorneom se organizira u skupinama. Svaka skupina koristi svoj dio igrališta. Odgajatelj s djecom vani provodi mirne aktivnosti. Svaka skupina u svom unutarnjem prostoru ima i vanjsku terasu koju koristi u toku dana.

Dokument pogledajte / preuzmite ovdje