Tražimo zdravstvenu voditeljicu

Prijavu možete preuzeti OVDJE

Potrebna zvanja: Sestrinstvo
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:
Opis poslova zdravstvene voditeljice:

– organizira zdravstvenu zaštitu djece i provodi sanitarno-higijenski nadzor u jaslicama, vrtiću, kuhinji, praonici i sanitarnim prostorima
– sudjeluje u organizaciji i kontroli održavanja svih unutarnjih i vanjskih površina vrtića
– predlaže mjere preventivne zaštite
– vodi brigu o izmjeni posteljine, stolnjaka, radne odjeće, ručnika i slično
- sudjeluje u izradi jelovnika
– vrši svakodnevnu kontrolu pripreme hrane, kvalitetu i kvantitetu dogotovljenih jela
– vodi evidenciju o oboljeloj djeci, podnosi izvješća, predlaže i poduzima odgovarajuće mjere
– vodi evidenciju primarne zdravstvene zaštite
– obavještava određene zdravstvene službe o oboljenjima djece i provodi mjere preventive
– brine o dezinfekciji, dezinsekciji te deratizaciji unutarnjeg prostora, igračaka, opreme te prijevoznog sredstva
– vodi priručnu apoteku, priručnu ambulantu i brine o bolesnom djetetu u izolaciji od poziva do dolaska roditelja
– pruža prvu pomoć povrijeđenoj djeci do konačne obrade
– nabavlja, evidentira i raspoređuje sanitetski i medicinski materijal
– prati stanja uhranjenosti djece na temelju antropometrijskih mjera
- organizira zdravstvene preglede djelatnika Vrtića
– surađuje sa higijensko-epidemiološkom,pedijatrijskom, stomatološkom službom, te Zavodom za javno zdravstvo
– izrađuje godišnji plan i program rada zdravstvenog voditelja, te izvješćuje o realizaciji istog

Dječji vrtić “Čarobna šuma” ima tri objekta – centralni objekt u Križevcima, te područni objekt u Buzinu te će biti potrebno odlaziti u kontrolu svih nabrojanih objekata.
 Zainteresirani kandidati mogu poslati zamolbu i životopis na e-mail adresu: vrtic.carobnasuma@gmail.com.

traži se administrativno – računovodstveni referent

Prijavu možete naći OVDJE.

Uz prijavu priložiti:
–          presliku uvjerenja  o stečenoj stručnoj spremi
–          potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
–          presliku domovnice
–          kratak životopis

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu u prijavi na natječaj pozvat će se na to pravo i uz prijavu priložiti rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, te na osnovu toga ima prednost pod jednakim uvjetima.

Potvrde da osoba nije pravomoćno osuđena za neka od kaznenih djela ili neka od prekršajnih djela te da se ne vodi kazneni niti prekršajni postupak pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a nakon obavljenog izbora kandidata.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) .

Slavimo 5. rođendan vrtića!

Dječji vrtić Čarobna šuma svoja vrata otvorio je 06.02.2012. godine u Križevcima.

Njegov put razvoja karakterizira kontinuirano unaprjeđenje odgojno-obrazovne prakse u prostorno-materijalnom okruženja u kojem djeca uče čineći, istražujući i sudjelujući.
Jedno od obilježja našeg vrtića je suradnja i djelovanje u lokalnoj zajednici kao nezaobilaznog člana iste.

Vrtić Čarobna šuma mjesto je kontinuiranog stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika pod stručnim vodstvom ravnateljice Darinke Vrbanec, pedagoginje Nikoline Bilogrević i drugih članova stručnog tima te vanjskog eksperta izv. prof.dr.sc. Edite Slunjski s Filozofskog fakulteta u Zagrebu te stučnih razmjena znanja i iskustva putem studijskih grupa.
Kao rezultat toga u stručnoj pedagoškoj literaturi među primjerima kvalitetne odgojno-obrazovne prakse u Hrvatskoj, zastupljeni su i primjeri iz našeg vrtića.

DANAS NAŠ VRTIĆ SLAVI SVOJ 5. ROĐENDAN.

Povodom rođendana, u tjednu od 6. do 10. veljače održavaju se Dani otvorenih vrata gdje Vam pružamo mogućnost da zavirite u začudan svijet igre, učenja i stvaranja svih naših polaznika.
Organiziramo besplatno Savjetovalište za roditelje pod nazivom „Sve što mame i tate žele znati o djeci“ na kojem roditelji mogu dobiti odgovore od stručnog tima vrtića na pitanja poput Što kada se dijete ljuti? Što kada dijete ne želi čuti? Kako pomoći djetetu da bude uspješno i razvije samopouzdanje? Kako pomoći djetetu da (p)ostane kreativno i da se izražava jezikom umjestnosti? Kako pomoći djetetu da (p)ostane samostalno, odgovorno i tolerantno? Kako nas djeca čuju i doživljavaju? Naši izbori i posljedice? Socijalno prihvatljiva i neprihvatljiva ponašanja djece rane i predškolske dobi? Što kad mame i tate pogriješe?

Uz naš rođendan, ali i u sve slijedeće dane, vrata našeg vrtića otvorena su za sve koji žele ući u naš čaroban svijet.

SRETAN ROĐENDAN NAŠOJ „ČAROBNOJ ŠUMI“!